Fruktsamt samarbete för kundens bästa

Teräsnyrkki Steel Oy och Oy Kontino Ab har samarbetat i decennier redan. Nyckelord för båda företagen är förstklassig kvalitet på produkterna, bra kundservice och principerna för hållbar utveckling.

Teräsnyrkki Steel Oy är ett familjeföretag som grundades år 1995 i Helsingfors och tillverkar bärande stålkonstruktioner för husbyggnadsprojekt. Kärnkompetensen är tunga stålstommar för stora objekt. Företagets kundkrets består huvudsakligen av byggföretag, industriföretag samt fastighetsägare. Teräsnyrkki har varit med och byggt flera finska köpcentrum, byggnader för kulturen och den offentliga hälso- och sjukvården samt nybyggnads- och saneringsobjekt för handeln och industrin, till exempel nöjesparker.

Företagets produktionslokaler ligger i Haxböle i Vanda. De nya, moderna lokalerna på nästan 3000 kvadratmeter passar bra för effektiv tillverkning av speciellt stora stommar och termoelement.
Via Teräsnyrkki får kunden alla stålkonstruktioner och material som behövs för byggande, såsom stålstommar, bärande stålbalkar, bärande profilplåt för yttertak, samverkansplåt, ytterväggar i lätt konstruktion samt specifika trappor och räcken. De färdiga konstruktionerna ytbehandlas och monteras av Teräsnyrkki.

Teräsnyrkki erbjuder även planeringstjänster för stålkonstruktioner.
– Hållbarhet och kvalitet är i nyckelposition då vi talar om bärande stålkonstruktioner. Vi vill vara en tillförlitlig partner för våra kunder och betjänar även då våra kunder har oväntade behov som behöver åtgärdas med snabb tidtabell, utan att ge avkall på kvaliteten, berättar företagets verkställande direktör Ville Punnonen.
– Vår tillverkningsprocess är CE-märkt, och vi kan utföra krävande konstruktioner i EXC3-klass såsom broar och övriga konstruktioner som ska utsättas för hård belastning.

Långvarigt samarbete

– Teräsnyrkkis grundare har samarbetat med Kontino sedan år 1977 och Kontino har varit vår största råvaruleverantör sedan företaget grundades, berättar Ville Punnonen.
– Kontino levererar råvaror till oss, som till exempel stålrör och stålprofiler. Av dem tillverkar vi stålkonstruktioner enligt våra kunders beställningar, fortsätter han.

Mångsidiga förbehandlingstjänster

Kontino erbjuder sina kunder effektiv och mångsidig förbehandling av stål.
– Vi använder oss av Kontinos förbehandlingstjänster alltid då vi kan, det vill säga i projekt där det är ändamålsenligt med tanke påtidtabellerna och tekniken, berättar Ville Punnonen .
– Utöver borrningen och hålningen nyttjar vi Kontinos kapningstjänster samt slungrensningen och skyddsmålningen. Vårt mål är att oftare än tidigare använda förbehandlingstjänster till exempel för kapning, formning och hålning av stålprofiler.

Gemensamma värden grunden för samarbete

Kontinos värden är öppenhet, tillförlitlighet, ansvarsfullhet, långsiktighet samt principerna för hållbar utveckling. Det här syns även i samarbetet mellan Kontino och Teräsnyrkki.
– Vår långa gemensamma historia är ett bevis på att vi litar på varandra. Verksamheten har alltid varit väldigt öppen i båda riktningarna. Vår tillverkningsprocess är CE-märkt så vi kräver det samma av våra samarbetspartner. Kon- tinos produkter är CE-märkta och de stålkonstruktioner som vi tillverkar av dem är robusta samt 100 procent återvinningsbara, vilket motsvarar principerna för hållbar utveckling. Vi är nöjda även med Kontinos leveranssäkerhet och breda produktsortiment.
Kontinos ja Teräsnyrkkis samarbete utvecklas aktivt. Till exempel beställnings- och verksamhetsprocesserna utvecklas tillsammans för att fungera allt bättre.
– Jag tror definitivt att vårt samarbete med Kontino löper fint även i framtiden, konstaterar Ville Punnonen.

 

Teräsnyrkki Steel Oy

www.teräsnyrkki.fi

• Tillverkare av bärande stålkonstruktionerstaja
• Grundades år: 1995
• Omsättning: 9 M€
• Antal anställda: 35
• Ägare: privatägt företag

Kontino

tfn +358 20 7650 200