Ett utmärkt servicekoncept och dessutom ett stort materialsortiment

Multimek och Kontino har samarbetat i redan ett tjugotal år. Multimek är en helhetsinriktad maskinverkstad som specialiserar sig på tillverkning av verkstadsvaror, från planering till färdig produkt. Under samma tak finns alla tjänster från A till Ö, vad maskintillverkning beträffar.

 

Enligt Matti Hokkanen, VD för Multimek, har samarbetet fungerat mycket väl, och det ömsesidiga förtroendet är starkt. ”Vi har för det mesta varit i kundrollen, det vill säga Kontino har levererat stål till oss. Dessutom har vi därmed också erbjudit dem våra egna tjänster”, berättar Matti.

 

”Ur kundsynvinkel är Kontinos styrkor en tillförlitlig verksamhet, mångsidiga tjänster och kostnadseffektivitet. Snabba leveranstider är också viktiga för oss, eftersom beställningarna i den här branschen kommer med korta leveranstider och alla material kan inte lagerföras. Därför är det bra att partiaffären har gods som kan skickas snabbt, det hjälper vår verksamhet”, konstaterar Matti.

Kontino och Multimek utvecklar dessutom sitt samarbete genom ständig interaktion. ”Vi diskuterar olika servicekoncept fram och tillbaka, och på så sätt har vi hittat bra lösningar för olika slags leveranser”, berömmer Matti.

 

”Kontino är en av våra nyckelleverantörer för att de faktiskt har ett utmärkt servicekoncept och dessutom ett stort materialsortiment. Ett stort tack till Kontino för det goda och långvariga samarbetet”, summerar Matti.

Kontino

tfn +358 20 7650 200