Case: Vekaransalmi-bron

Broprojektet vid Vekaransalmi kommer att bli färdigt i sin helhet i slutet av 2019. När den är klar kommer bron på sina 639 meter att vara Finlands femte längsta bro. Bron är 9,5 meter bred med en fri höjd på 24,5 meter. Kontino har samarbetat i över 20 år med Normek, en tillverkare och installatör av stålkonstruktioner samt glas-, aluminium- och elementfasader. Kontino har levererat cirka 80 ton hålprofiler till Vekaransalmi-brons byggarbetsplats. Totalt behövdes det cirka 1 700 ton olika stålprodukter i bron.

”Kontino håller löften och gör saker enligt överenskommelse. Det viktigaste är dock att de lyckas i den hårda konkurrensen”, säger Juha Laarko, inköpschef på Normek.

”Kontino är pålitlig, när de lovar nånting så levererar de. Informationsutbytet fungerar bra mellan oss”, bekräftar Henrik Kiviniemi, projektledare på Vekaransalmi-brons byggarbetsplats.

Vekaransalmi-bron är stor, men för Normek är det inte ett exceptionellt stort projekt. Företaget har lång erfarenhet av broar och andra stora stålkonstruktioner i Finland, Sverige och Norge.

Kontino valdes som Normeks partner just på grund av företagets prefabrikation och kvalitet. Balkarnas ändar formades av Kontino. Toleranserna i sådana strukturer är snäva.

”Tack vare att Kontino kunde bearbeta balkarna enligt våra krav påskyndade schemat.”

Materialet levererades till byggarbetsplatsen i tre satser. Detta är typiskt och modernt Just-on-Time konstruktion som ställer höga krav på materialleverantörer och underleverantörer. Till exempel måste allt märkas och samlas per sektion och alla material måste ha fullständig spårbarhet.

”Kontinos ansvarstagande återspeglas i det att även om leveransplanerna för projektet har varit mycket snäva, har Kontino ändå uppfyllt våra krav och levererat precis rätt material vid rätt tidpunkt. Kontino levererar hög kvalitet på alla sätt”, säger Kiviniemi.

”Trafikledsverket har strikta riktlinjer och stränga toleranser. Det finns inte många företag i Finland som kan tillverka sådana element”, berömmer Laarko.

I ett sådant projekt är alla arbetsfaser mycket specialiserade och noggrant planerade. Platschefen för Normek i Vekaransalmi är Markku Roininen, som är bekant med stora och utmanande byggarbetsplatser. Innan detta projekt ledde han installationen av stålkonstruktioner vid Helsingfors Oodi-biblioteket, vilket var ett krävande projekt.

Juha Laarko vill särskilt tacka Juha Inkilä hos Kontino för hans aktiva roll under projektet.

Kontino

tfn +358 20 7650 200