Ny såg förbättrar leveranssäkerheten och kapaciteten

Rund- och specialstål används för maskinbygge, exempelvis i energiindustrin,  motorer, transmissioner, hydraulik och andra kraftöverföringskomponenter. För sin production behöver våra kunder arbetsstycken av specifika mått. För de flesta är det inte ekonomiskt ändamålsenligt att investera i en egen såg, därför erbjuder Kontino sina sågningstjänster. Det frigör arbetskraft och kapital. Sågningstjänsten ändrar också logistiken från hantering av långt gods till hantering av pallgods.

I Tammerfors är vår nyaste såg en Behringer HBE411A. Med den nya sågen är vi bättre rustade för kapacitetsändringar och leveranssäkerheten är ännu bättre än tidigare. Den täcker kundernas viktigaste måttområden och lämpar sig bättre än tidigare för långa serier.

En orsak till att investera i en ny såg att Kontino månar om arbetssäkerheten. Den nya maskinen har fler automatiska funktioner än tidigare och är därför också säkrare. Den nya sågen garanterar leveranssäkerheten och vi har också tillverkarens ständiga stöd.

”Kontino vill ta hand om leveranssäkerheten och betjäna sina kunder ännu bättre än tidigare. Vi tänker ständigt på morgondagen och våra framtidiga utmaningar.”, säger verkställande direktör Aimo Kankare.

På underleverantörsmässan befinner vi oss på 10 minuters avstånd från vårt lager i Tammerfors. Om du vill bekanta dig med vår sågningstjänst och vår utrustning är det lätt arrangerat. Vänligen kontakta våra representanter på mässan.

Kom och bekanta dig!

Matti Palovaara

Specialstål och rundstål

tel. 020 7650 250 | gsm 050-331 8583 |

matti.palovaara@kontino.fi