Oy Kontino Ab
Haxvägen 6
PB 27, 01301 Vanda

Tfn. +358 20 7650 200

e-post: fornamn.efternam@kontino.fi

FO-nummer: 0949669-8

Köranvisningar

VANDA LAGER TAMMERFORS LAGER

Inköp

Matti
Palovaara

Specialstål och rundstål

tel.

020 7650 250

gsm

050-331 8583

matti.palovaara@kontino.fi

Antti
Alanen

Stålplåt och stångstål

tel.

020 7650 261

gsm

050-563 4274

antti.alanen@kontino.fi

Janne
Laine

Stålbalk och hålprofiler

tel.

020 7650 251

gsm

050-564 9633

janne.laine@kontino.fi

Aimo
Kankare

Armeringsstål

tel.

020 7650 214

gsm

0500-467 696

aimo.kankare@kontino.fi

Köranvisningar

VANDA LAGER TAMMERFORS LAGER