Oy Kontino Ab
Haxvägen 6
PB 27, 01301 Vanda

Tfn. +358 20 7650 200

e-post: fornamn.efternam@kontino.fi

FO-nummer: 0949669-8

Köranvisningar

VANDA LAGER TAMMERFORS LAGER

Administration

Aimo
Kankare

CEO

aimo.kankare@kontino.fi

Suvi
Rantanen

Controller

suvi.rantanen@kontino.fi

Kontinos sampensionsstiftelse har hand om Kontinos lagstadgade pensionstjänster. Här hittar du mer information om pensionsstiftelsen och om hur du ansöker om pension.

Köranvisningar

VANDA LAGER TAMMERFORS LAGER