Blogg

Intressanta nyheter om våra tjänster och händelser inom stålbranschen.

Bulletiner

Spridningen av coronavirus har inte påverkat Kontinos leveranser

Effekten av spridningen av coronavirus på Kontinos leveranser har förblivit liten. Leveranserna till våra kunder fortsätter som normalt. Det har inte förekommit några störningar i leveranserna från våra leverantörer.

Vi kommer att övervaka situationen och följer myndigheternas instruktioner. Vi kommer snabbt att informera våra kunder om förändringar i situationen.

Vi stöder Jul I Sinnet 2019 -insamlingen

Kontino är en givare i årets 2019 Jul I Sinnet -insamlingen.

Juta Voutilainen utsetts till import vidarebefordringskoordinator

Juta Voutilainen har börjat 21.10.2019 sitt arbete som import vidarebefordringskoordinator.

Jarmo Koivula utsetts till försäljare

Jarmo Koivula har börjat 10.6.2019 sitt arbete som försäljare i Vanda.

Tiina Hovi utsetts till försäljningschef

Tiina Hovi har börjat 3.6.2019 sitt arbete som försäljningschef med Bearbetning.

Mika Herrainsilta utsetts till försäljare

Mika Herrainsilta har börjat 28.5.2018 sitt arbete som försäljare i Tammerfors.

Aki Kurvi utsetts till försäljare

Aki Kurvi har börjat 28.5.2018 sitt arbete som försäljare i Kouvola.